ممکن است بین کارشناسان رسمی مختلف ازرشته ها و تخصص ها و صلاحیتهای مختلف موارد همپوشانی و یا تضاد و یا اختلاف وجود داشته باشد.برای مثال ارزیابی لیفتراکهای صنعتی بین رشته های برق ماشین و تاسیسات کارخانجات و رشته وسایط نقلیه موتوری زمینی یا وسایل نقلیه محل اختلاف است و یا جانمایی زمینهای شهری بین رشته ساختمان و رشته امور ثبتی محل اختلاف است. نکته مهم اینجاست که در مواردی که این امور از مراجع قضایی به عنوان قرار کارشناسی مطرح میشود لازم است تا کارشناس قبل از رشته ,اختلاف منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آرشا ویدیو
عجایب هستی Animation and Film فروشگاه اینترنتی روستی برای احمد وات چت | چت وات